V Prostějově 18.09.2023

 

POZVÁNKA

 

na členskou schůzi Bytového družstva Šmeralova 17, Prostějov,

která se bude konat 12.10.2023 (čtvrtek) v 18,00 hod.

v sušárně domu

 

Program členské schůze:

1. Zahájení

2. Rozpočet fondu oprav na rok 2024

3. Volba členů představenstva

4. Diskuse

5. Závěr

 

 

                                                                             Ing. Jaroslav Chromek

                                                                            předseda představenstva